„Corpul uman este prin definiție o delimitare, o constrângere, o barieră. Acesta este conceptul care stă la baza seriei de lucrari, în care corpul este stirpat de formă și ajunge în forma sa pur-carnală. Esențializarea duce la relevarea unor caracteristici primordiale, aparținând fiecărui om, dar și fiecărei ființe cu viață. Istoria unui ideal frumos este strâns legată de istoria corpului, contribuind într-o manieră de necrezut la percepţia corpului. Frumusețea trupului este convențional definită de țesutul de piele, care prinde într-o carcasă tot spectacolul mușchilor și al sângelui. Prin acest proiect am dorit să ofer oamenilor posibilitatea de a observa complexitatea ascunsă, a unui interior carnal depreciat, pusă în antiteză cu un consumerism exterior artificial.”

CV – SOON!